1. Základní pojmy

Provozovatelem internetového obchodu je:

PyroCollection, Slovakia s.r.o.
Duklianska 38
085 01 Bardejov
Slovensko

IČO : 45427691

DIČ : 2022986900

IČ DPH : SK2022986900

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 22717/P

IBAN: SK02 8330 0000 0023 0162 6727 účet v Kč

Objednatel je osoba, společnost, která si vybrala a zaplatila za služby nebo zboží na stránkách www.fx-konfety.cz. Objednatel musí v objednávce, resp. při registraci přesně a pravdivě uvést adresu doručení, případně jiné kontaktní údaje. Objednávka je příkazem pro prodávajícího na realizaci objednaného zboží od objednatele. Objednávka se stává závaznou po jejím zadání do objednávkového systému. V okamžiku, kdy uskutečníte nákup, automaticky od nás obdržíte e-mail potvrzující přijetí Vaší objednávky. V e-maily je uveden nakoupené zboží spolu s cenou Vašeho nákupu.

Zaškrtnutím a souhlasem s obchodními podmínkami kupující prohlašuje, že v případě objednávky výrobků kategorie F1 je osobou starší 15 let, kategorie F2 starší než 18 let a v případě objednávky výrobků kategorie F3 starší než 21 let. Bez splnění těchto podmínek nemůže být objednávka vyřízena a bude stornována.

 

2. Ceny

 

Všechny ceny uvedené na našich stránkách jsou uvedeny s DPH. Konečná cena pro kupujícího je uvedena v potvrzení objednávky.

 

3. Dodací podmínky

 

Objednané zboží doručujeme do 4 pracovních dnů od obdržení e-mailu potvrzujícího přijetí objednávky. Převážnou většinu zboží doručujeme do 48 hod. Objednané zboží zasíláme vlastní dopravou nebo přepravní službou. K objednávce účtujeme dopravné a balné v částce 185,00 Kč. Pokud Vám objednávka bude muset být dodána ve více balících, dopravné a balné platíte pouze jednou. Prodávající nenese odpovědnost za zpoždění dodání objednaného zboží zaviněné doručovatelem (přepravní službou) a za poškození zásilky zaviněné doručovatelem.

 

4. Platební podmínky

 

Dobírka: Sumu uhradíte při přebírání balíku. Za dobírku si účtujeme poplatek ve výši 39,00 Kč.

Bankovní převod: Sumu zaplatíte předem na náš bankovní účet IBAN: SK02 8330 0000 0023 0162 6727 účet v Kč. Při platbě bankovním převodem zboží odesíláme až po připsání částky na náš účet.

 

5. Práva a povinnosti prodávajícího

 

Prodávající je povinen vyřídit závaznou objednávku a odeslat a dodat objednané zboží na adresu kupujícímu v termínu uvedeném v dodacích podmínkách. Prodávající si vyhrazuje právo stornovat objednávku nebo je část v případě, že není schopen zboží dodat v požadovaném množství. V takovém případě je povinen kupujícího o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat na jeho e-mailovou adresu resp. telefon. V případě, že kupující zaplatil část nebo celou kupní částku, bude mu tato částka neprodleně převedena zpět na účet kupujícího. Každý výrobek má na obalu uveden návod k použití, také pokyny k používání jsou uvedeny v maily potvrzujícím přijetí objednávky. V případě jakýchkoliv nejasností s používáním výrobků, můžete kontaktovat info linku na: +421 911 958 567.

 

6. Práva a povinnosti kupujícího, poučení o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy

Kupující je povinen uvést v objednávkovém formuláři všechny položky označené prodávajícím jako povinné. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou částku, která mu byla oznámena ještě před odesláním závazné objednávky. Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných vadách. Při reklamací se řídí reklamačním řádem prodávajícího. V souladu s ustanovením § 7 odst. 1 zákona č. 102/2014 CFU spotřebitel je oprávněn i bez udání důvodu odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku, nebo od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupením od smlouvy jsou smluvní strany povinny vrátit navzájem poskytnutá plnění. Spotřebitel je povinen v odstoupení od smlouvy uvést všechny uvedené údaje ve formuláři pro odstoupení od smlouvy. Odstoupení od smlouvy bez udání důvodu nelze v případě, že bude vrácené zboží neúplný a poškozen.

Formulář pro odstoupení od smlouvy

7. Bezdůvodné neprovedení zásilky (objednávky)

 

Za bezdůvodné nepřevzetí zásilky je automaticky považována taková zásilka, kterou dopravce nebo Slovenská pošta vrátí s tím, že ji zákazník nepřevzal v úložní době, nebo její převzetí bezdůvodně odmítl. V takovém případě bude zákazníkovi fakturován poplatek za vzniklé náklady spojené s dopravou nepřevzaté zásilky ve výši skutečných vzniklých nákladů na dopravu nepřevzaté zásilky.

 

8. Reklamační podmínky

 

Zjistí-li kupující po převzetí zboží, že zboží má vady, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu. Při podání reklamace je nutno předložit:

- reklamované zboží,

- kopii prodejního dokladu (faktura),

- stručný popis závady.

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů od podání reklamace a vyrozumí o tom kupujícího zasláním e-mailu, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.

Jako oprávněnou nelze uznat reklamaci zboží, jehož vady vznikly:

- neodborným použitím,

- mechanickým poškozením nebo opotřebením,

- živelnými pohromami,

- jinými vnějšími vlivy.

V případě, že reklamace bude uznána jako oprávněná, zajistí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 20 dnů ode dne uplatnění reklamace výměnu zboží, případně vrácení peněz.

V případě, že spotřebitel není spokojen se způsobem, vybavení jeho reklamaci, nebo se domnívá, že dodavatel porušil jeho práva, má spotřebitel právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporu podle § 12 zákona č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů.

Příslušným subjektům na alternativní řešení spotřebitelských sporů je:

1. Slovenská obchodní inspekce, kterou je možné za uvedeným účelem kontaktovat na adrese Ústřední inspektorát SOI, Odbor mezinárodních vztahů a ARS, Prievozská 32, poštovní přihrádka 29, 827 99 Bratislava, nebo elektronicky na ars@soi.sk nebo adr @ soi. sk, nebo

2. Jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářská České republiky (seznam oprávněných subjektů je dostupný na stránce http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov alternativního řešení spotřebitelských sporů / 146987s), přičemž spotřebitel (klient) má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení sporů se obrátí.

3. Spotřebitel může k podání návrhu na alternativní řešení svého spotřebitelského sporu použít online platformu pro alternativní řešení sporů, která je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.html. Více informací o alternativním řešení spotřebitelských sporů naleznete na internetové stránce České obchodní inspekce: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

Návrh na zahájení alternativního řešení

 

9. Ochrana osobních údajů

 

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ

Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

1. ÚČEL DOKUMENTU

1.1. Účelem tohoto dokumentu je poskytnout všem zákazníkům Pyroex informace o zpracování osobních údajů v rozsahu stanoveném v čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti s zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - dále jen "Nařízení".

1.2. Tyto informace se vztahují na zpracování osobních údajů:

- neregistrované zákazníky, kteří uskuteční nákup v e-shopu www.fx-konfety.cz,

- registrovaných zákazníků, kteří jsou registrováni v e-shopu www.fx-konfety.cz,

2. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

2.1. Správcem osobních údajů pro registrované i neregistrované zákazníky je firma PyroCollection, sro, se sídlem Duklianska 38, 085 01 Bardejov, Slovenská republika, IČO: 45 427 691, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Prešov, oddíl: Sro, vložka číslo: 22717 / P

2.2. Kontaktní údaje Správce ve všech případech:

Email: pyrocollection@gmail.com; Telefon: +421911958567

Poštovní adresa: PyroCollection, Slovakia s.r.o., Duklianska 38, 085 01 Bardejov, Slovenská republika.

3. Rozsah zpracovávaných osobních údajů

3.1. Osobní údaje fyzických osob - zákazníků obchodu fx-konfety (dále též jen "zákazníci") se zpracovávají v rozsahu:

- při neregistrovaných zákaznících jméno, příjmení, fakturační / doručovací adresa, e-mailová adresa, údaje o nákupu,

- při registrovaných zákaznících jméno, příjmení, fakturační / doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, přihlašovací údaje a dále se zpracovávají údaje o nákupech zboží v e-shopu

4. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Zákonným důvodem zpracování Vašich Osobních údajů je

4.1.1. v případě neregistrované zákazníky, kteří provedli nákup v e-shopu fx-konfety:

o splnění smlouvy, jejíž stranou je zákazník ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení a

o splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení

4.1.2. v případě zákazníků registrovaných v e-shopu:

o souhlas daný Správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.

5. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Osobní údaje se zpracovávají k účelu:

5.1.1. při zákaznících, kteří provedli nákup v e-shopu fx-konfety, k účelu uzavření a plnění smlouvy o koupi zboží a dále k účelu plnění zákonných povinností Správce (bez nutnosti souhlasu se zpracováním Osobních údajů), av případě souhlasu k využití e-mailové adresy k zasílání obchodních sdělení.

5.1.2. při zákaznících registrovaných v e-shopu k účelu vedení Osobních údajů zákazníka v databázi registrovaných zákazníků obchodě fx-konfety, zaslání přihlašovacích údajů, vedení údajů o nákupech registrovaného zákazníka uskutečněných v e-shopu fx-konfety, evidenční a statistické účely.

5.2. Ze strany Správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ani profilování ve smyslu čl. 22 Nařízení.

6. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH DAT

6.1. Osobní údaje neregistrované zákazníky, které jsou zpracovávány pro splnění smlouvy a plnění zákonných povinností, budou zpracovávány po dobu nutnou k plnění práv a závazků ze smlouvy o nákupu zboží a plnění zákonných povinností Správce z toho vyplývajících, a dále po dobu nutnou pro účely archivace podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

6.2. Osobní údaje, které jsou zpracovávány o registrovaných zákaznících, jsou uchovávány na základě souhlasu a budou zpracovávány k uvedenému účelu po dobu trvání souhlasu, který byl udělen na dobu 5 let od posledního nákupu registrovaného zákazníka v e-shopu fx-konfety nebo na dobu 5 let od data registrace, pokud registrovaný zákazník neuskutečnil v době registrace žádný nákup, nejdéle však do doby odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů.

6.3. Osobní údaje však mohou být zpracovávány nejdéle do doby odvolání souhlasu zákazníka se zpracováním Osobních údajů.

7. KATEGORIE PŘÍJEMCŮ SOUKROMÍ

7.1. Osobní údaje mohou být poskytnuty třetím osobám zejména:

7.1.1. přepravní společnosti pro doručení zboží resp. služby, nebo státním orgánům v případě kontroly.

7.2. Správce nemá v úmyslu poskytovat Osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodních organizací.

8. PRÁVA ZÁKAZNÍKA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Za podmínek uvedených v čl. 15 až 22 Nařízení má zákazník právo

8.1.1. požádat Správce o přístup ke svým Osobním údajům zpracovávaným Správcem,

8.1.2. požádat Správce o kopii těchto Osobních údajů,

8.1.3. požádat Správce o opravu nepřesných Osobních údajů,

8.1.4. na vymazání Osobních údajů zpracovávaných Správcem, pokud již nejsou potřebné pro poskytnutý účel, pokud zákazník odvolá souhlas nebo pokud jsou Správcem zpracovávány protiprávně,

8.1.5. požádat Správce o omezení zpracování svých Osobních údajů v případech stanovených v čl. 18 Nařízení,

8.1.6. na přenositelnost Osobních údajů v rozsahu podle čl. 20 Nařízení,

8.1.7. vznést námitku proti zpracování Osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitky proti zpracování Vašich Osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše Osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

8.2. Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich Osobních údajů bylo porušeno zda je porušována Nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost na dohlížitel, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů SR, Hraniční 12, 820 07 Bratislava 27.

8.3. Pokud se jedná o Osobní údaje zpracovávané s Vaším souhlasem, máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich Osobních údajů daný Správci. Případným odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování Vašich Osobních dat před takovým odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním Osobních údajů lze odvolat následujícím způsobem: e-mailem zaslaným na adresu: pyrocollection@gmail.com

8.4. Poskytnutí Vašich osobních údajů Správci je vždy dobrovolné a nemáte povinnost Osobní údaje poskytnout.

9. Závěrečná ustanovení


Provozovatel si vyhrazuje právo tyto smluvní podmínky měnit v případě potřeby.