Vzhledem k charakteru prodávaného zboží je možné zasílat do reklamace pouze nepoužité pyrotechnické výrobky (nefunkční například z důvodu chybějící iniciační zápalnice, stopina). Použité (již jednou iniciované) selhání pyrotechnické výrobky je kupující povinen zlikvidovat dle návodu na výrobku. Kupující je povinen se před použitím pyrotechnického výrobku seznámit s návodem k použití a likvidaci výrobku. Návod je uveden na obalu výrobku.

Reklamaci použité (iniciované) pyrotechniky je možné uznat na základě snímané fotodokumentace. Selhaný výrobek ponechte 30 minut v klidu. Následně z bezpečné vzdálenosti udělejte fotografie. Potom postupujte podle pokynů na likvidaci výrobku uvedených na obalu. Jiná manipulace se selhávkou je zakázána !!!

Při uplatňování reklamace dodržujte prosím následující postup:

     1. Pošlete e-mail na mailovou adresu: pyrocollection@gmail.com,kde uvedete  

  • typ výrobku
  • jeho výrobní číslo
  • číslo prodejního dokladu
  • popis závady
  • získanou fotodokumentaci (pouze v případě reklamace použité (iniciované) pyrotechniky)

Na fotografii reklamované selhávce by mělo být zřejmé

  • viditelná nefunkčnost výrobku,
  • viditelně spotřebována iniciační část výrobku (vyhořelá zápalnice,
  • datum pořízení fotografie (doporučujeme na fotoaparátu nastavit datum),
  • jaký výrobek je reklamovaný.

     2. Do 24 hodin (v pracovní dny) Vám budou zaslány informace o dalším postupu (adresa autorizovaného servisního střediska, které je nejblíže Vašemu bydlišti nebo jiný postup doporučený naším prodejcem).

     3. Pošlete zboží na určenou adresu spolu s popisem závady (Reklamačný_list ZDE), záručním listem a dokladem o koupi, který zároveň slouží jako záruční list, v případě, že záruční list nebyl vydán. Při zasílání zboží prosím dbejte na správné zabalení zboží a použijte tlumící materiál nebo správně výplně, aby se zboží při přepravě nepoškodil. Při uplatňování reklamace platí ustanovení Obchodních podmínek a reklamačního řádu.